โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 กรกฎาคม 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 3.238.121.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,247,390

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการ (One Stop Service) 
     
ฐานข้อมูลตลาด ปี 2566 
     
โครงการแพร่ระบาดในคน (การควบคุมและป้องกันไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)) 
      ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดในบ้านกลุ่มที่รักษาหายแล้วและกำลังรักษาเพื่อลดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019ไม่ให้รุกลามและเกิดการแพร่ระบาดในตำบลสระว่านพระยา  
โครงการแพร่ระบาดในคน (ไข้เลือดออก) ปีงบประมาณ 2565 
      องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยาได้จัดโครงการแพร่ระบาดในคน  (ไข้เลือดออก)  ระหว่างเดือน มกราคม  ถึง เดือนกันยายน  2565  โดยการออกพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบททั้ง 10  หมู่บ้าน
รายงานผลการสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา 
     
เก็บเสาไฟฟ้า 
      นายชูชาติ ยางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา พร้อมนายจีระวัฒน์ ฉวยกระโทก  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทีมงานจากกองช่าง ออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาและสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและม
โครงการอบรมให้ความรู้ “การจัดการขยะมูลฝอยและจัดการทำถังขยะเปียกในครัวเรือน” 
      วันที่ 28 ธ.ค. 2565 นายชูชาติ ยางนอก นายก อบต. พร้อมคณะบริหารสภาฯและผู้นำทั้ง 10 หมู่บ้าน ข้าราชการ อบต.สระว่านพระยา ร่วมขับเคลื่อนโครงการอบรมให้ความรู้ “การจัดการขยะมูลฝอยและจัดการทำถังขยะเปียกในครัวเรือน” โดยได้รับเกียรติจาก ท่านปลัดอำเภอ
โครงการ จัดการของเสียงอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา "ตามนโยบาย จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ"ประจำปีงบประมาณ 2565 
      วันอังคารที่  11  ตุลาคม  พ.ศ.  2565  เวลา  08.30 - 12.00 น. รวบรวม  ณ  บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลโชคชัย  
ออกมอบ แพมเพิส(ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป) และติดตามการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ถามไถ่ปัญหาต่างๆของผู้ป่วยและผู้ดูแล เพื่อแก้ไขและปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
      วันที่  3-5  ตุลาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา นำโดยนายชูชาติ ยางนอก นายก อบต.สระว่านพระยา และคณะบริหารสภาฯ ออกพื้นที่ ร่วมกับทีมงาน Care Giver แคร์กิฟเวอร์ ทีมงานดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง ออกมอบ แพมเพิส และติดตา
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 
      วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง  พร้อมตรวจสุขภาพ  ติดตามการบำบัดร่างกายและมอบของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  ครบทุกรายใน  ๑๐&
โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 
     
โครงการปลูกต้นไม้สร้างภูมิทัศน์สองฝั่งถนน ปีงบประมาณ 2564 
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ที่ ๑o สายหน้าบ้านนางบุญมา นาถมทอง 
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุหว้า หมู่ที่ ๘ สายหน้าบ้านนายแก้ว มุขดารา ต่อจากเดิม 
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ที่ ๖ สายไปไร่นายสมหวัง จิตรสม ต่อจากเดิม 
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเมา หมู่ที่ ๑ สายนอกหมู่บ้านด้านข้างโรงเรียน 
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ที่ ๑o สายไปไร่นายสมนึก ถาดครบุรี 
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ที่ ๙ สายกลางบ้านต่อจากของเดิม 
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระว่านพระยา หมู่ที่ ๓ สายคุ้มสาม 
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุหว้า หมู่ที่ ๘ สายหน้าวัดเชื่อมบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ ๒ 
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหอม หมู่ที่ ๗ สายคุ้มเกษตรนาสวน ศาลปู่ตา 
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายยุทธ์เชื่อมบ้านบุหว้า หมู่ที่ ๘ ต่อจากเดิม 
     
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ห้องประชุม 63 
     
ก่อสร้างถนน หินคลุก ม.1 
     
โครงการก่อสร้างของ อบต.สระว่านพระยา 
      โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน "บ้านสระโนนหอม"
โครงการก่อสร้างของ อบต.สระว่านพระยา 
      โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน "บ้านว่านพระยาสามัคคี" หมู่ที่ 10 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 150 เมตร แบบผิวจราจร 2 ชั้น (ช่วงที่ 2)
โครงการก่อสร้างของ อบต.สระว่านพระยา 
      โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน "บ้านว่านพระยาสามัคคี" หมู่ที่ 10 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 150 เมตร แบบผิวจราจร 2 ชั้น (ช่วงที่ 1)
โครงการส่งเสริมใช้ชุมชนมีส่วนร่มในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ 
      การซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง 
      ซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 7
โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง 
      ซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางบ้านหนองเมา
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.