โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
1617 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 มิถุนายน 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 100.28.227.63
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,791,418

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     ประกาศ 
ประกาศ
ประกาศ  
     ประกาศ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบการพิจารณาตามกรอบนโยบายและกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.สระว่านพระยา เรื่อง โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง วันเสาร์เต็มวัน ประจำปี พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.สระว่านพระยา เรื้อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.สระว่านพระยา เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.สระว่านพระยา เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.สระว่านพระยา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.สระว่านพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.สระว่านพระยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจัดจ้างของ อบต. พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.สระว่านพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.สระว่านพระยา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น ส.อบต. และข้าราชการ อบต.สระว่านพระยา พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.สระว่านพระยา เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจและอำเนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.สระว่านพระยา เรื่อง การจัดให้มีระบบขอรับและให้ข้อมูลข่าวสารเปิดอ่าน
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.