โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 44.210.83.132
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,058,846

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านสังคม 

ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสังคม  

 สภาพทั่วไปทางสังคม

            1. ลักษณะการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน
อยู่แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการประชาคม และการพัฒนาในทุกเรื่องของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 
            2. ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม/เทศกาลประจำปี (มีอะไรบ้าง จัดในช่วงไหน มีความสำคัญอย่างไร)
เข้าพรรษา จัดในเดือน กรกฎาคม ของทุกปี
ตักบาตรเทโว จัดในวันออกพรรษา ของทุกปี
ลอยกระทง จัดในวันเพ็ญเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
 
 
            3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน
                        มีดินที่อุดมสมบูรณ์ น้ำใต้ผิวดินที่สามารถขุดเจาะมาทำการเกษตรได้
 
 
            4. ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน (การละเล่น ประเพณี ภาษา อาชีพ มีอะไรบ้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีใครบ้างและมีความสามารถด้านใด)
                        ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายประถม ล้อมกลาง มีความสามารถ ในด้านการทำขวัญนาค
 
 
            5. ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน
            (ให้ระบุชื่อกลุ่ม, ความสามารถด้านการผลิต, จำนวนสมาชิก, มีกิจกรรมอะไรบ้าง)
                        ชื่อผลิตภัณฑ์                   ปุ๋ยอินทรีย์ขี้หมูอัดเม็ด
                        ผลิตโดยกลุ่ม/บุคคล        นายประยงค์ พันธ์อยู่
                        ลักษณะของผลิตภัณฑ์      เป็นมูลของสุกรอัดเม็ด
จุดเด่น                           เป็นปุ๋ยอินทรีย์ช่วยลดการสะสมของสารพิษ และสะดวกในการนำไปใส่ในแปลงพืช ใช้ได้กับพืชทุกชนิดและยังช่วยปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์อย่างเป็นธรรมชาติด้วย
                        ราคา                              120 บาท (ถุงละ 40 กก.)
                        การจำหน่าย                    บ้านเลขที่ 11 บ้านสระว่านพระยา หมู่ 3 ต.สระว่านพระยา
                        ติดต่อได้ที่                      นางประยงค์ พันธ์อยู่          โทร. 086-2467889
 
 
            6. สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่บริการ (มีอะไรบ้าง, มีความสำคัญและสวยงามอย่างไร/มีโทรศัพท์, สถานีอนามัย โรงเรียน วัด ไปรษณีย์ ร้านค้า ปั๊มน้ำมัน ธนาคาร สถานีตำรวจและอื่นๆ ให้ระบุ)ในหมู่บ้านสระว่านพระยาหมู่  3
                        ไม่มี
            สถานบริการ/โครงสร้างพื้นฐาน
            - วัด                  1 แห่ง                - โรงเรียน           1 แห่ง                - สถานีอนามัย    1 แห่ง                    - ที่พักสายตรวจ   1 แห่ง              - โทรศัพท์สาธารณะ 2 แห่ง           - ปั๊มน้ำมัน          1 แห่ง
            - ร้านค้า             8 แห่ง                - สถาบันการเงินชุมชน (ธนาคารหมู่บ้าน) 1 แห่ง
 
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
งานบริหารบุคคล
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.