โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 2728 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 27 กันยายน 2566
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,776,649

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
รายงานสถิติผู้ใช้งานลานกีฬา
ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน ชาวตำบลสระว่านพระยา และขอขอบพระคุณผู้ร่วมงานทุกๆท่านๆในงาน เทศกาลขนุนโลก วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีผลตอบรับจากชาวกลุ่มเกษตรกรในตำบลดีเยี่ยม การทั้งนี้ขอขอบพระคุณทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และพี่น้องชาวตำบลสระว่านพระยา ร่วมถึงผู้นำทั้ง 10 หมู่บ้าน ได้ช่วยประชาสัมพันธ์งาน และ เชิญชวนพี่น้องในชุมชนร่วมออกบูธ กิจกรรมในครั้งนี้ หากมีขอตกหล่น ผิดพลาดประการใด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ขอน้อมรับคำแนะนำต่างๆ ซึ่งในครั้งต่อไป ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา จะนำเอาไปใช้เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสระว่านพระยา ร่วมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปขนุนในตำบลสระว่านพระยา
โครงการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อแพร่ระบาดในคน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  ปี 2565
โครงการปลูกต้นไม้สร้างภูมิทัศน์สองฝั่งถนน  ประจำปีงบประมาณ  2565
แผนปฏิบัติการในการป้องกันไฟป่า  พ.ศ.  2565
โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข  ประจำหมู่บ้านสระว่านพระยา  ประจำปี  2565
โครงการอบรมให้ความรู้การออกกำลังกายของคนพิการและผู้ดูแล  ประจำปี  2565

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ต่อไป
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.