โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 44.210.83.132
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,058,916

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป  

ที่ตั้ง

                ตำบล สระว่านพระยา ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออก ของที่ว่าการอำเภอครบุรี  และห่างจากตัวอำเภอครบุรีเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยเป็นถนน ลาดยาง  ขนาดสองเลน

 
 พื้นที่
                มีพื้นที่ทั้งหมด 50,625 ไร่ แบ่งพื้นที่เพื่อทำการเกษตรประมาณ 48,000 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 2,625 ไร่
 
 
อาณาเขต
              ทิศเหนือ             จรด       ตำบลหนองบุนนาก   อำเภอหนองบุญมาก                         ทิศตะวันออก       จรด       ตำบลสุขไพบูลย์       อำเภอเสิงสาง
              ทิศตะวันตก         จรด       ตำบลมาบตะโกเอน   อำเภอครบุรี 
              ทิศใต้                 จรด       ตำบลตะแบกบาน      อำเภอครบุรี
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ
           
          ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกคลื่น เหมาะแก่การปลูกพืชไร่และการทำสวนผลไม้ พืชเศรษฐกิจของตำบลสระว่านพระยา ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด  ขนุน อ้อยโรงงาน ยางพารา  ทุเรียน  ยูคาลิปตัส  ลำไย  กล้วย ข้าวและพืชผักสวนครัวที่หลากหลาย
เนื้อที่     ตำบลสระว่านพระยามีพื้นที่ตำบล  81 ตารางกิโลเมตรหรือจำนวน 50,625 ไร่ เป็นตำบลขนาดกลาง โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้
 
หมู่ที่
บ้าน
เนื้อที่
อันดับ
1
หนองเมา
5,885
3
2
โนนแสนสุข
4,780
7
3
สระว่านพระยา
3,285
9
4
หนองหินดาด
7,240
2
5
หนองหินโคน
7,245
1
6
ราษฎร์สุขสันต์
4,940
6
7
โนนหอม
5,100
5
8
บุหว้า
5,185
4
9
หนองหัวไหล่งาม
4,020
8
10
ว่านพระยาสามัคคี
3,036
10

 
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ
           พื้นที่ทั้งหมดของตำบลสระว่านพระยาอยู่ในเขตสปก. และดินยังมีความอุดมสมบูรณ์  ราษฎรมีอาชีพปลูกพืชไร่เป็นหลัก
            แหล่งน้ำ ตามธรรมชาติไม่มี 
            แหล่งน้ำ ที่สร้างขึ้น
                        
บ่อน้ำตื้น
589       บ่อ
บ่อบาดาล
36         บ่อ
สระน้ำ ขนาด 32x72x2.5 ม.
1         แห่ง อยู่ที่บ้านหนองเมา หมู่ 1
คลองขนาด 6x1500x2 ม.
1          แห่ง อยู่ที่บ้านหนองเมา หมู่ 1
สระน้ำ ขนาด 53x90x2.5 ม.
1          แห่ง อยู่ที่บ้านสระว่าพระยา หมู่ 3
สระน้ำ ขนาด 18x20x2.5 ม.
1          แห่ง อยู่ที่บ้านหนองหินดาด หมู่ 4
สระน้ำ ขนาด 40x40x4 ม.
1          แห่ง อยู่ที่บ้านหนองหินดาด หมู่ 4
สระน้ำ ขนาด 40x30x4 ม.
1          แห่ง อยู่ที่บ้านหนองหินดาด หมู่ 4
สระน้ำ ขนาด 40x30x2 ม.
1          แห่ง อยู่ที่บ้านหนองหินดาด หมู่ 4
สระน้ำ ขนาด 90x110x3 ม.
1          แห่ง อยู่ที่วัดบ้านโนนหอม หมู่ 7
สระน้ำ ขนาด 90x110x3 ม.
1          แห่ง อยู่ที่บ้านโนนหอม หมู่ 7
สระน้ำ ขนาด 90x110x3 ม.
2          แห่ง อยู่ที่บ้านบุหว้า หมู่ 8
สระน้ำ ขนาด 32x60x2 ม.
1          แห่ง อยู่ที่บ้านหนองหัวไหล่งามหมู่ 9
 

 

หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
งานบริหารบุคคล
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.