โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 21 คน
หมายเลข IP 3.238.121.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,246,948

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

  บริการซ่อมแซมไฟฟ้าตามถนนและสำรวจซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ 7 บ้านดงกลาง

  แผนงานการดำเนินงาน/นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2565

  แผนการดำเนินงาน/นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2565

  รายงานประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

  แผนงานสาธารณสุข ปี 2565

  โครงการประกวดหมู่บ้านหน้าบ้านหน้ามอง บ้านสวยเมืองสุข หมู่ที่ 1 บ้านโคกนกทา

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ฯ

  กฏหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565

  เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง เรื่องผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ

  ประกาศผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565