โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2567
อา พฤ
25 26 27 28 29 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 มีนาคม 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 34.236.134.129
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,617,116

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. คณะกรรมการตัวแทนผู้นำตำบลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้ร่วมประชุมออนไลน์ ร่วมกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ฟังรับทราบร่วมเสนอความคิดเห็น ในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรรมการ คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ร่วมประชุมประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณางบประมาณเพื่อความพร้อมในการดำเนินโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
วันศุกร์ที่๕กุมภาพันธ์๒๕๖๔ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา พร้อม คณะกรรมการหมู่บ้าน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ร่วมประชุม สภา สมัยสมัย สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมห้ององค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอนุกรรมการ สปสช. ประชุมทบทวน โครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา  รวมถึงการมอบหมายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม)  เรื่อง  การบังคับกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา  โดยแบ่งหน้าที่ชี้แจงกับประชาชน  สำรวจและเตรียมเก็บรื้อถอนป้าย
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระว่านพระยา พร้อม นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ผู้นำชุมชนประธาน อสม.หมู่บ้าน บ้านโนนหอม ร่วมตรวจเยี่ยม บ้านผู้ป่วยไต ซึ่งต้องล้างไตแบบล้างหน้าท้องทุกๆ 4 ชม. ด้วยสถานที่ห้องล้างหน้าท้องไม่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร ชุมชนและผู้นำร่วมกันพิจารณาเข้าเสนอประชาคมหมู่บ้านเร่งด่วน ทั้งนี้ ได้ข้อสรุปว่า ทางชุมชนร่วมมือร่วมใจกัน ออกแรงกายแรงปัจจัย ช่วยกันสร้างห้องล้างไตให้ถูกสุขลักษณะ อย่างเร่งด่วน วันที่ 2 กพ 2564 ผลการดำเนินก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ที่ 80 เปอร์เซนต์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อนำเสนอการพิจารณาการขอเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เป็นกำลังหาเลี้ยงครอบครัวที่ประสบปัญหาสังคมด้านต่างๆ โดยมีทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่าพระยา เป็นผู้ประสานขอความช่วยเหลือ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ได้ต้อนรับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ในการร่วม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีนักศึกษาจบใหม่และนักศึกษาว่างงานรวมถึงบุคคลทั่วไป ร่วมดำเนินโครงการทั้งสิ้น 18 ท่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.5/ ว 3991 เรื่อง การจัดกิจกรรมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน เช่นงานวันเด็ก ประกอบกับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครหรือพื้นที่ซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 (COVID-19) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ข้อ 11 การจัดกิจกรรมปีใหม่ หรือกิจกรรมที่มีการรวมของประชาชนต่าง ๆ ของภาครัฐให้งดจัดกิจกรรมถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จึงของดจัดงานวันเด็กตำบลสระว่านพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุดเด็กแรกเกิด ด้วยตนเอง วิธีการตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร มีดังนี้ เข้าสู่ระบบทั้งการสแกน QR code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ตามลิงก์ เงินอุดหนุนบุตร ที่นี่ http://csgcheck.dcy.go.th กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ กดปุ่ม ค้นหาข้อมูล หน้าจอจะแสดงผลการตรวจสอบ ว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบุตรหรือไม่ หากไม่มีสิทธิ์ จะขึ้นข้อความ "ไม่พบสิทธิ์" สำหรับข้อมูลดังกล่าวจะมี Update สถานะการจ่ายเงินของทุกรอบเดือน หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เบอร์โทร 02-651-6534 หรือ 02-651-6920 หรือ 02-651-6920
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ได้รับ สนับสนุน ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จาก สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา โดยมีท่านนายกบารเมษฐ์ ทรงกุล และ ปลัดกมลพร เดชา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ เป็นตัวแทนส่งมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มเกษตรกรขนุนแปลงใหญ่ เพื่อนำไปพัฒนา การแปรรูปผลผลิต ให้มีคุณภาพที่ดีเพิ่มขึ้น

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ต่อไป
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.