โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2567
อา พฤ
25 26 27 28 29 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 มีนาคม 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 34.236.134.129
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,617,569

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพและแผ่นตรวจน้ำตาลเพื่อผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการให้ความรู้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  ประจำปีงบประมาณ  2565
โครงการสตรียุคใหม่ร่วมใจรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  ประจำปีงบประมาณ  2565
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมแนวทางจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  วันที่  4 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565  เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง  
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา นำโดย นายชูชาติ  ยางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา นางกมลพร เดชา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ร่วมรณรงค์กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการหิ้วปิ่นโตลดโลกร้อน ปีงบประมาณ  2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลดภาวะโลกร้อน และได้นำอาหารมาร่วมรับประทานร่วมกันเป็นประจำทุกวัน เสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา จึงขอประชาสัมพันธ์ "สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด" รวมถึงการปฏิบัติตัวของแม่ การดูแลรักษาสุขภาพ การได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์และเพียงพอตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนถึงเมื่อเกิดมาเป็นทารก เพื่อสร้างการรับรู้ การเข้าใจ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด และเพื่อลดอุบัติการณ์การคลอดก่อนกำหนด
กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
อบรมการสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญ  มีการจัดนิทรรศการ  NO  GIFT  POLICY  แสดงออกการต่อต้านการทุจริตในทุกช่องทาง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝึกอบรมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเจ้าหน้าที่และให้ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี  เพื่อเป็นองค์การทุจริต  
Do's and Don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ต่อไป
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.