โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 44.210.83.132
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,058,604

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมให้อาสาปศุสัตว์ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลสระว่านพระยา
กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการ ลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566
วันที่ 1  มีนาคม  2567  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา   นำโดย นายกชูชาติ  ยางนอก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา  ได้นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่    ณ  ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาเทศบาลตำบลด่านเกวียน  ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สัมผสสื่อที่เป็นของจริง  และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคนเก่ง   ที่ได้รับรางวัลในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอครบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา  ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ที่ไปให้กำลังเด็กๆอย่างใกล้ชิด  ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
วันที่ 23 มกราคม 2567 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) นำโดยนายชูชาติ ยางนอก ประธานศูนย์ฯ นายประดิษฐ์ แวะสันเทียะ ประธานอนุกรรมการศูนย์ฯ นายบุญส่ง ขุนอินทร์ กรรมการศูนย์ฯ นายขุนไกร อินทร์นอก กรรมการศูนย์ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมถึง ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ CG 8 ท่าน ได้พบความต้องการของผู้ป่วย จึงได้ดำเนิน ออกมอบเตียง รถโยน และรถเข็น แก่ผู้ป่วยที่ยังสามารถช่วยตัวเองได้
ผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.สระว่านพระยา
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ JN1
โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566  วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 นายชูชาติ ยางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ได้เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้าน “โรคพิษสุนัขบ้า” โดยรับเกียรติจากนายบัญชา ชุติมันตานนท์ ปศุสัตว์อำเภอครบุรี ร่วมเป็นวิทยากรการบรรยาย  
ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะในการนำโรค 

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ต่อไป
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
งานบริหารบุคคล
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.