โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 78 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.152.133
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,364,727

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก   ข่าวย้อนหลัง     รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

เรื่อง   เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

----------------------------------------

               ตามที่   องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์    ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  กำหนดวันเวลา  สถานที่  และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ประกาศลงวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๕   โดยได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพนักงานจ้าง  ประเภทภารกิจ  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ลำดับที่ ๑  เลขประจำตัวสอบ  ๐๑  นางสาวสาวิตรี   ศรีเที่ยง ระบุในช่องหมายเหตุ “คุณสมบัติไม่ครบ”  นั้น   

               บัดนี้  ได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว  ปรากฎว่าผู้สมัครสอบรายดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์   ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕   องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์   จึงขอประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   ตามรายละเอียดดังนี้

           พนักงานจ้าง  ประเภทภารกิจ 

            ๑. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

๐๑

นางสาวสาวิตรี   ศรีเที่ยง

คุณสมบัติครบ

 

         

                จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                      ประกาศ  ณ  วันที่    2๙   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖5

 

 

สวัสดิ์   อินธิแสง

( นายสวัสดิ์   อินธิแสง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
วันที่ประกาศ : 2565-06-29

หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.